Kiidjärve looduskeskus: http://loodusegakoos.ee/kuhuminna/puhkealad/kiidjarve-kooraste-puhkeala/1742

#kiidjärve #veski #ahjajõgi #jõgi #visitestonia #eesti #estonia #matkarada #naturetrail